Thông tư 39: Chi tiết 03 nhóm phương tiện thủy nội địa

Đây là quy định đáng chú ý được quy định tại Thông tư 39/2019/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.

Theo Điều 17 Thông tư 39/2019/TT-BGTVT, nhóm phương tiện thủy nội địa được phân thành 03 nhóm, cụ thể được liệt kê dưới đây:

phan nhom phuong tien thuy noi dia, Thong tu 39/2019/TT-BGTVT

Hình minh họa (nguồn internet)

1. Nhóm I

 • Phương tiện chở khách, phương tiện lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi, phương tiện cánh ngầm, phương tiện cao tốc có sức chở trên 100 (một trăm) khách.

 • Phà có sửc chở trên 100 (một trăm) khách và trên 350 tấn hàng hóa.

 • Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần trên 1000 tấn.

 • Đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 1500 tấn.

 • Phương tiện không thuộc 04 trường hợp trên lắp máy trong có tổng công suất máy chính trên 1000 sức ngựa hoặc phương tiện lắp máy ngoài có tổng công suất máy chính trên 3000 sức ngựa.

2. Nhóm II

 • Phương tiện chở khách, phương tiện lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi, phương tiện cánh ngầm, phương tiện cao tốc có sức chở trên 50 (năm mươi) khách đến 100 (một trăm) khách.

 • Phà có sức chở trên 50 (năm mươi) khách đến 100 (một trăm) khách và trên 250 đến 350 tấn hàng hóa.

 • Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần trên 500 tấn đến 1000 tấn.

 • Đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 800 tấn đến 1500 tấn.

 • Phương tiện không thuộc 04 trường hợp trên lắp máy trong có tổng công suất máy chính trên 250 sức ngựa đến 1000 sức ngựa hoặc phương tiện lắp máy ngoài có tổng công suất máy chính trên 1000 sức ngựa đến 3000 sức ngựa.

3. Nhóm III

 • Phương tiện chở khách, phương tiện lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi, phương tiện cánh ngầm, phương tiện cao tốc có sức chở trên 12 (mười hai) khách đến 50 (năm mươi) khách.

 • Phà có sức chở đến 50 (năm mươi) khách và đến 250 tấn hàng hóa.

 • Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần trên 15 tấn đến 500 tấn.

 • Đoàn lai có trọng tải toàn phần đến 800 tấn.

 • Phương tiện không thuộc 04 trường hợp trên lắp máy trong có tổng công suất máy chính trên 100 sức ngựa đến 250 sức ngựa hoặc phương tiện lắp máy ngoài có tổng công suất máy chính đến 1000 sức ngựa.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 39/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

235

Văn bản liên quan