Thông tư 40: Chế độ giảm giờ giảng đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

Thông tư 40/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 20/10/2015.

Chế độ giảm giờ giảng đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp, 40/2015/TT-BLĐTBXH

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Thông tư 40/2015/TT-BLĐTBXH quy định về chế độ giảm giờ giảng đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp như sau:

1. Nhà giáo làm công tác quản lý:

  • Chủ nhiệm lớp: được giảm 15% định mức giờ giảng/1 lớp;

  • Nhà giáo phụ trách phòng học chuyên môn/xưởng: có nhân viên chuyên trách được giảm 10% định mức giờ giảng/1 phòng, xưởng; không có nhân viên chuyên trách được giảm 15% định mức giờ giảng/1 phòng, xưởng;

  • Không giảm trừ giờ giảng đối với viên chức quản lý quy định tại Khoản 2, Điều 11 Thông tư này.

2. Nhà giáo kiêm công tác Đảng, đoàn thể:

  • Nhà giáo kiêm Bí thư Chi bộ cơ sở, kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giảm 20-30% định mức giờ giảng; nhà giáo kiêm cấp phó các chức danh nêu trên được giảm 15-20% định mức giờ giảng;

  • Nhà giáo kiêm công tác Bí thư Đoàn, Phó Bí thư Đoàn được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

  • Nhà giáo kiêm nhiều chức vụ được giảm tối đa không quá 45% định mức giờ giảng. Tuỳ theo quy mô của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, số lượng các thành viên trong từng tổ chức, sau khi thoả thuận với các tổ chức đoàn thể, thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định tỷ lệ giờ giảm cho các chức danh quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này.

3. Chế độ giảm giờ giảng khác:

  • Nhà giáo trong thời gian tập sự, thử việc được giảm 30% định mức giờ giảng;

  • Nhà giáo là nữ có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được giảm 15% định mức giờ giảng.

Chi tiết xem tại Thông tư 40/2015/TT-BLĐTBXH, có hiệu lực từ 05/12/2015

Lê Hải

Gởi câu hỏi

71

Văn bản liên quan