Thông tư 53: Mức giá DV bảo đảm an ninh hàng hóa, bưu gửi tại sân bay

Đây là một trong các nội dung quan trọng tại Thông tư 53/2019/TT-BGTVT quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

Theo đó, đơn vị cung cấp dịch vụ đảm bảo an ninh hàng không thực hiện thu tiền sử dụng dịch vụ bảo đảm an ninh hàng hóa, bưu gửi, còn tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ đảm bảo an ninh hàng không là đối tượng thanh toán tiền sử dụng dịch vụ.

muc gia dam bao an ninh hang hoa. buu gui tai san bay, thong tu 53/2019/TT-BGTVT

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, mức giá dịch vụ bảo đảm an ninh hàng hóa, bưu gửi được quy định chi tiết tại Khoản 5 Điều 12 Thông tư 53/2019/TT-BGTVT như sau:

Cảng hàng không

Mức giá

Quốc tế (USD/ tấn)

Quốc nội (VNĐ tấn)

Nhóm A, Nhóm B

17,0

140.000

Nhóm C

10,2

84.000

 

Trong đó, nội dung dịch vụ bao gồm: kiểm tra, soi chiếu, lục soát giám sát an ninh hàng hóa, bưu gửi; giám sát, lục soát an ninh, bảo vệ tàu bay, nhận dạng hàng hóa, bưu gửi trước khi lên tàu bay. Nhà vận chuyển sử dụng dịch vụ bảo đảm an ninh hàng hóa, bưu gửi có trách nhiệm thanh toán giá dịch vụ cho tổ chức cung ứng dịch vụ.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định mức giá dịch vụ bảo đảm an ninh đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, thiết bị vào phục vụ trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay như sau:

- Mức giá dịch vụ: 30.000 VNĐ/lượt xe.

- Nội dung dịch vụ: kiểm tra phương tiện chuyên chở và kiểm tra niêm phong an ninh suất ăn, xăng dầu, hàng hóa phục vụ khai thác hàng không trước khi vào khu bay.

- Tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện vận chuyển hàng hóa, thiết bị vào phục vụ trong khu vực hạn chế có trách nhiệm thanh toán giá dịch vụ cho tổ chức cung ứng dịch vụ.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 53/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ 15/3/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

212

Văn bản liên quan