Thông tư 58: Quy trình mới đóng, mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước

Ngày 30/8/2019, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 58/2019/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại.

Theo đó, việc đóng, mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước (sau đây viết tắt là KBNN) phải theo đúng quy trình, cụ thể được hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 58/2019/TT-BTC như sau:

quy trinh dong mo tai khoan kho bac nha nuoc, Thong tu 58/2019/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

Thứ nhất, đối với KBNN Trung ương và Sở Giao dịch KBNN: Tổng Giám đốc KBNN quyết định việc đóng, mở tài khoản tại ngân hàng của KBNN Trung ương và Sở Giao dịch KBNN theo quy định tại Thông tư này.

Thứ hai, đối với KBNN cấp tỉnh, KBNN cấp huyện:

  • Bước 1: Khi có nhu cầu mở mới hoặc mở thêm hoặc thay đổi nơi mở tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu của KBNN cấp tỉnh hoặc KBNN cấp huyện trực thuộc tại ngân hàng, KBNN cấp tỉnh có văn bản đề nghị gửi KBNN Trung ương; trong đó nêu rõ lý do mở mới hoặc mở thêm hoặc thay đổi nơi mở tài khoản.

  • Bước 2: KBNN Trung ương căn cứ quy định tại Thông tư này có văn bản trả lời về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị mở mới hoặc mở thêm hoặc thay đổi nơi mở tài khoản của KBNN cấp tỉnh, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thu, chi ngân quỹ nhà nước (trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của KBNN cấp tỉnh).

  • Bước 3: Căn cứ văn bản chấp thuận của KBNN Trung ương, KBNN cấp tỉnh, KBNN cấp huyện làm thủ tục mở tài khoản theo quy định của ngân hàng nơi mở tài khoản.

Ngoài ra, khi có nhu cầu đóng và tất toán tài khoản tại ngân hàng, các KBNN cấp tỉnh, KBNN cấp huyện có văn bản yêu cầu và phối hợp với ngân hàng nơi mở tài khoản làm thủ tục đóng tài khoản theo quy định của NHNN Việt Nam và NHTM nơi KBNN mở tài khoản; đồng thời, báo cáo cho KBNN Trung ương được biết.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 58/2019/TT-BTC có hiệu lực từ 01/11/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

208

Văn bản liên quan