Thông tư 81: Nguồn thông tin quản lý rủi ro hoạt động nghiệp vụ hải quan

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 81/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

Theo như quy định tại Điều 7 Thông tư 81/2019/TT-BTC, thông tin quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan được thu thập từ các nguồn như sau đây:

nguon thong tin quan ly rui ro HD nghiep vu hai quan, Thong tu 81/2019/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

 • Từ hệ thống thông tin, dữ liệu trong và ngoài ngành hải quan;

 • Từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực hải quan theo quy định tại Điều 107 và 108 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/ 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

 • Từ hải quan các nước, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;

 • Từ tiếp nhận thông tin của tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cung cấp theo quy định của pháp luật;

 • Mua tin theo chế độ quy định;

 • Từ đường dây nóng hoặc thư điện tử (e-mail) của Tổng cục Hải quan;

 • Từ quá trình kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

 • Từ các biện pháp nghiệp vụ cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thông tư này nêu rõ các hình thức thu thập thông tin quản lý rủi ro:

 • Cung cấp, trao đổi dưới dạng dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, tin nhắn từ số điện thoại được cơ quan hải quan công bố chính thức;

 • Cung cấp, trao đổi bằng văn bản, điện tín, điện báo, fax, tài liệu giấy;

 • Trao đổi trực tiếp trên cơ sở biên bản ghi nhận, có xác nhận của các bên liên quan; cử đại diện làm việc, xác minh, thu thập thông tin, tài liệu; tổ chức hội nghị và các hình thức khác.

Thông tin quản lý rủi ro sau khi thu thập được xử lý như sau:

- Đánh giá mức độ liên quan của thông tin với nhu cầu, mục đích sử dụng thông tin; xem xét độ tin cậy, tính chính xác của thông tin;
- Đối chiếu thông tin đã thu thập với các thông tin trên hệ thống thông tin của ngành hải quan và các thông tin được thu thập, khai thác từ các nguồn thông tin khác nhau; phân loại, sắp xếp, lưu trữ thông tin;
- Phân tích thông tin, phát hiện các yếu tố cấu thành sản phẩm thông tin phục vụ quản lý rủi ro;
- Tổng hợp, liên kết các yếu tố có liên quan được phát hiện qua phân tích; làm rõ nội dung, giá trị của thông tin được thu thập và hoàn thiện sản phẩm thông tin quản lý rủi ro.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 81/2019/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

319

Văn bản liên quan