Thụ lý, giải quyết lại tố cáo khi có các dấu hiệu vi phạm pháp luật này

Vừa qua, Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký ban hành Thông tư 06/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáo.

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 06/2013/TT-TTCP, khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật sau đây thì thì người giải quyết tố cáo phải thụ lý, giải quyết lại tố cáo:

dau hieu vi pham phap luat de thu ly giai quyet lai to cao, Thong tu 06/2013/TT-TTCP

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Có vi phạm pháp luật nghiêm trọng về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo có thể làm thay đổi kết quả giải quyết tố cáo.

  • Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật khi kết luận nội dung tố cáo.

  • Kết luận nội dung tố cáo không phù hợp với những chứng cứ thu thập được.

  • Việc xử lý người bị tố cáo và các tổ chức, cá nhân liên quan không phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật đã được kết luận.

  • Có bằng chứng về việc người giải quyết tố cáo hoặc người tiếp nhận tố cáo, người xác minh nội dung tố cáo đã làm sai lệch hồ sơ vụ việc.

  • Có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng của người bị tố cáo nhưng chưa được phát hiện.

Chú ý: Các cơ quan thanh tra nhà nước xem xét việc giải quyết tố cáo do người đứng đầu cơ quan cấp dưới trực tiếp của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp đã giải quyết mà kết luận có một trong những dấu hiệu vi phạm pháp luật được nêu trên thì kiến nghị người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp xem xét, giải quyết lại tố cáo đó. Trình tự, thủ tục giải quyết lại tố cáo theo kiến nghị của cơ quan thanh tra nhà nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư 06/2013/TT-TTCP.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 06/2013/TT-TTCP có hiệu lực từ 15/11/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

118

Văn bản liên quan