Thu nhận dữ liệu LiDAR mặt đất được thực hiện như thế nào?

Đây là một trong các nội dung đáng lưu ý được quy định tại Thông tư 17/2019/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định.

Theo đó, thu nhận dữ liệu LiDAR mặt đất trên trạm cố định là công đoạn liền kề sau khi Đo nối khống chế phục vụ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định, được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 17/2019/TT-BTNMT, cụ thể sau đây:

thu nhan du lieu LiDAR mat dat, Thong tu 17/2019/TT-BTNMT

Hình minh họa (nguồn internet)

 • Thiết bị quét LiDAR phải được định tâm và cân bằng chính xác, đo chiều cao máy 2 lần vào đầu và cuối ca đo, đọc số đến mi-li-mét.

 • Tại các điểm trạm máy liền kề phải đặt tiêu đo được định tâm, cân bằng chính xác bằng giá ba chân. Đo chiều cao tiêu đo, đọc số đến mi-li-mét.

 • Thiết lập tham số của một trạm máy: số hiệu điểm, tọa độ, độ cao của điểm trạm máy, chiều cao máy; số hiệu, tọa độ, độ cao của tiêu đo tại các điểm trạm máy liền kề.

 • Yêu cầu trong quá trình quét tại thực địa:

  • Trong quá trình quét phải luôn theo dõi hoạt động của các thiết bị;

  • Tại mỗi trạm máy phải ghi nhật ký: thời gian quét, chế độ quét, vẽ sơ đồ trạm máy gồm các thông tin về vị trí, số hiệu điểm trạm máy, số hiệu điểm tiêu đo tại các điểm trạm máy liền kề theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

  • Số lượng điểm quét tối thiểu khi thu nhận dữ liệu phải là 100 điểm trên 1 m2;

  • Kết thúc mỗi một trạm máy phải kiểm tra dữ liệu được ghi đầy đủ trong bộ nhớ của máy quét.

Sau khi kết thúc công đoạn thu nhận dữ liệu LiDAR, việc xử lý dữ liệu thu được gồm những công đoạn chính như sau:

 • Trút dữ liệu vào máy tính.

 • Lọc các điểm vượt quá giới hạn thu nhận dữ liệu của một trạm máy.

 • Ghép dữ liệu đám mây điểm của các trạm máy đơn và tiến hành kiểm tra độ lệch tương đối tại các điểm tiêu đo cùng tên giữa các trạm máy liền kề. Độ lệch tương đối giữa các điểm tiêu đo cùng tên được quy định không vượt quá hai lần sai số cho phép của điểm quét quy định tại Bảng 1.

 • Ghép và bình sai dữ liệu đám mây điểm tại các trạm máy đơn thành một khối thống nhất theo các tham số là tọa độ, độ cao của các điểm trạm máy.

 • Loại bỏ các điểm không thuộc đối tượng cần thu nhận.

 • Phân loại dữ liệu đám mây điểm phục vụ thành lập mô hình số bề mặt và mô hình số độ cao.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 17/2019/TT-BTNMT có hiệu lực từ 15/11/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

70

Văn bản liên quan