Thư phạm nhân nhận, gửi thân nhân phải qua kiểm duyệt nghiêm ngặt

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 14/2020/TT-BCA do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành ngày 10/02/2020 quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân.

pham nhan nhan gui thu, Thong tu 14/2020/TT-BCA

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, Thông tư 14/2020/TT-BCA quy định phạm nhân được nhận, gửi thư qua dịch vụ bưu chính và khi gặp thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác theo quy định tại khoản 3 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Tuy nhiên, Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân phải chỉ đạo kiểm tra, kiểm duyệt thư phạm nhân gửi và nhận, nếu xét thấy nội dung không phù hợp với công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân thì lập biên bản thu giữ.

Đối với trường hợp phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân được bố trí giam giữ riêng hoặc đang bị thi hành kỷ luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân có thể hạn chế việc phạm nhân nhận, gửi thư nhưng không quá 03 tháng. Cơ sở giam giữ phạm nhân có trách nhiệm thông báo việc hạn chế nhận, gửi thư cho phạm nhân và thân nhân phạm nhân biết để thực hiện.

Chú ý, đối với phạm nhân đang bị điều tra, truy tố, xét xử về hành vi phạm tội khác mà cơ quan đang thụ lý vụ án có văn bản đề nghị cơ sở giam giữ phạm nhân không giải quyết cho phạm nhân nhận, gửi thư thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân xem xét thực hiện theo đề nghị của cơ quan đang thụ lý vụ án và thông báo cho phạm nhân và thân nhân phạm nhân biết để thực hiện.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 14/2020/TT-BCA có hiệu lực từ 26/3/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

126

Văn bản liên quan