Thủ trưởng Kiểm lâm các cấp có quyền khởi tố VAHS về lâm nghiệp

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng.

Theo Nghị định 01, từ ngày 15/02/2019, công chức Kiểm lâm có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  • Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; mặc đồng phục, đeo cấp hiệu, kiểm lâm hiệu, biển tên.

  • Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ, kiểm tra hiện trường, khám nơi cất giữ lâm sản trái pháp luật, thu giữ, tạm giữ, bảo quản tang vật, kiểm tra phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép.

  • Xử lý vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính. Thủ trưởng Kiểm lâm trung ương, Thủ trưởng Kiểm lâm vùng, Thủ trưởng Kiểm lâm cấp tỉnh, Thủ trưởng Kiểm lâm cấp huyện, Thủ trưởng Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ có thẩm quyền khởi tố, điều tra vụ án hình sự hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp.

  • Được trang bị và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, đồng phục, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng theo quy định của pháp luật.

  • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao khác theo quy định của pháp luật.

Xem nhiệm vụ của các cấp Kiểm lâm tại Nghị định 01/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

254

Văn bản liên quan