Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp ngành công thương

Cuối năm 2016, Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư 30/2016/TT-BCT quy định hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương.

Theo Thông tư 30/2016/TT-BCT, tùy vào việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp cấp bộ hay cấp địa phương thì sẽ có thủ tục bổ nhiệm khác nhau, cụ thể:

  • Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp tại Bộ Công Thương:
    • Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ lựa chọn giám định viên tư pháp và lập 01 bộ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp gửi Vụ Tổ chức cán bộ;
    • Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Pháp chế xem xét hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp.
  • Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương: Giám đốc Sở Công Thương phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn, lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

Xem hồ sơ đề nghị bổ nhiệm tại Thông tư 30/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 03/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

42

Văn bản liên quan