Thủ tục cấp giấy phép đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng

Khi đã đáp ứng các kiện của pháp luật đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu vàng…, để có thể đi vào hoạt động, doanh nghiệp cần gửi bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định về cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được xem xét cấp giấy phép hoạt động theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

san xuat kinh doanh vang

Ảnh minh họa

Theo quy định Điều 16 Thông tư 16/2012/TT-NHNN, Khoản 15 Điều 1 Thông tư 38/2015/TT-NHNN thì thủ tục cấp Giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp (DN) có nhu cầu sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và DN có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để gia công vàng trang sức, mỹ nghệ cho nước ngoài nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại Điều 8, Điều 11 Thông tư 16/2012/TT-NHNN đến NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi DN đặt trụ sở chính.

Bước 2: Cấp Giấy chứng nhận

- Đối với thủ tục cấp GCN đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, căn cứ quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP, Thông tư 16/2012/TT-NHNN và kết quả kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ của DN, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố cấp hoặc từ chối cấp (ghi rõ lý do) Giấy phép chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

- Đối với thủ tục cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái sản xuất sản phẩm:

Căn cứ quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP và tại Thông tư 16/2012/TT-NHNN, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố cấp hoặc từ chối cấp (ghi rõ lý do) Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm. Thời hạn có giá trị của Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm được xác định căn cứ theo hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ và tối đa là 12 tháng kể từ ngày cấp phép.

Ngoài ra, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu; Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài, DN đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng; Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ được quy định chi tiết tại Điều 15, Điều 17 Thông tư 16/2012/TT-NHNN và Khoản 13, Khoản 16 Điều 1 Thông tư 38/2015/TT-NHNN.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

250

Văn bản liên quan