Thủ tục cấp, thu hồi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành KHCN

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 24/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học - Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và cộng nghệ, ban hành ngày 16/11/2015.

thẻ công chức thanh tra chuyên ngành KHCN , Thông tư 24/2015/TT-BKHCN

Thủ tục cấp, thu hồi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành KHCN - Ảnh minh họa

Theo đó, tại Điều 17 Thông tư 24/2015/TT-BKHCN quy định Tổng cục trưởng và Cục trưởng đề nghị Chánh Thanh tra Bộ cấp mới, cấp đổi, cấp lại và thu hồi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành.

Về cấp mới Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành: Trong trường hợp công chức được công nhận công chức thanh tra chuyên ngành lần đầu.

Về đổi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành trong các trường hợp sau:

 • Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành đã hết hạn sử dụng;

 • Thay đổi mã số thẻ;

 • Thay đổi tên cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;

 • Khi có quy định mới về mẫu thẻ;

 • Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành đang sử dụng bị hư hỏng.

Lưu ý: Hồ sơ cấp mới, cấp đổi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp mới, cấp đổi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành của Tổng cục trưởng, Cục trưởng;

 • Danh sách người được đề nghị cấp Thẻ công chức thanh tra ngành theo mẫu biểu BM 02 của Thông tư này;

 • Quyết định công nhận công chức thanh tra chuyên ngành (bản sao);

 • 02 ảnh màu chân dung cá nhân, kiểu chứng minh thư khổ 23mm x 30mm, ảnh chụp không quá 06 tháng, ghi rõ họ tên, cơ quan, đơn vị phía sau ảnh và trên phong bì đựng ảnh của từng người;

 • Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành cũ đối với trường hợp cấp đổi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành.

Về cấp lại Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành: Công chức thanh tra chuyên ngành được xem xét cấp lại thẻ trong trường hợp bị mất do nguyên nhân khách quan, không thuộc trường hợp thu hồi theo quy định tại Khoản 6 Điều này. Việc cấp lại thẻ từ lần thứ hai trở lên do Chánh Thanh tra Bộ xem xét, quyết định trong từng trường hợp cụ thể.

Lưu ý: Hồ sơ cấp lại Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại thẻ, trong đó báo cáo, giải trình việc mất thẻ của công chức thanh tra chuyên ngành có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp;

 • Văn bản đề nghị của Tổng cục trưởng, Cục trưởng;

 • Danh sách người được đề nghị cấp Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành theo biểu BM 02 của Thông tư 24/2015/TT-BKHCN;

 • 02 ảnh màu chân dung cá nhân, kiểu chứng minh thư khổ 23mm x 30mm, ảnh chụp không quá 06 tháng, ghi rõ họ tên, cơ quan, đơn vị phía sau ảnh và trên phong bì đựng ảnh của từng người.

Ngoài ra, các trường hợp thu hồi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành:

 • Công chức thanh tra chuyên ngành có quyết định thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành;

 • Công chức thanh tra chuyên ngành có quyết định buộc thôi việc hoặc bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc theo quy định của pháp luật;

 • Công chức thanh tra chuyên ngành nghỉ hưu hoặc từ trần, mất tích khi đang công tác;

 • Công chức thanh tra chuyên ngành bị tòa án kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật;

 • Trường hợp đổi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành quy định tại Khoản 3 Điều 17 của Thông tư 24/2015/TT-BKHCN hoặc Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành cấp không đúng quy định;

 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Chi tiết quy định xem tại Thông tư 24/2015/TT-BKHCN, có hiệu lực từ 15/01/2016.    

Lê Vy

Gởi câu hỏi

90

Văn bản liên quan