Thủ tục chấp thuận Phương án mua nợ theo giá trị thị trường

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Theo đó, công ty quản lý tài sản thực hiện mua nợ xấu theo giá trị thị trường theo các bước được hướng dẫn tại Điều 25 Thông tư 19/2013/TT-NHNN như sau:

phuong an mua ban no theo gia thi truong, Thong tu 19/2013/TT-NHNN

Hình minh họa (nguồn internet)

Bước 1Công ty Quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận Phương án mua nợ theo giá trị thị trường gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng). Hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị chấp thuận Phương án mua nợ theo giá trị thị trường do người đại diện hợp pháp của Công ty Quản lý tài sản ký;

  • Nghị quyết của Hội đồng thành viên của Công ty Quản lý tài sản thông qua Phương án mua nợ theo giá trị thị trường kèm theo Phương án mua nợ theo giá trị thị trường theo quy định tại Điều 24 Thông tư 19/2013/TT-NHNN.

Thời điểm lập hồ sơ: Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, Công ty Quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận Phương án mua nợ theo giá trị thị trường của năm sau.

Bước 2Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước xem xét, có văn bản gửi Công ty Quản lý tài sản về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận Phương án mua nợ theo giá trị thị trường của Công ty Quản lý tài sản. Trong trường hợp không chấp thuận, văn bản gửi Công ty Quản lý tài sản phải nêu rõ lý do.

Căn cứ điều kiện cụ thể của Công ty Quản lý tài sản, tình hình thị trường và yêu cầu xử lý nợ xấu trong từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ Phương án mua nợ theo giá trị thị trường đã được chấp thuận khi cần thiết.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 19/2013/TT-NHNN có hiệu lực từ 15/09/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

59

Văn bản liên quan