Thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu thi đua trong ngành Công thương

Ngày 04/7/2018 Bộ Công thương ban hành Thông tư 16/2018/TT-BCT quy định cụ thể về thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu thi đua trong ngành công thương.

Cụ thể, Thông tư 16 quy định thủ tục, hồ sơ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng: “Anh hùng Lao động”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, Chiến sĩ thi đua các cấp và danh hiệu thi đua khác, Cờ thi đua của Chính phủ, Huân chương, Huy chương các loại, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo quy định pháp luật.

Hồ sơ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương”, “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương” (khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được): 01 bộ (bản chính) gồm:

  • Tờ trình;
  • Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (có kết quả bỏ phiếu kín đối với đề nghị danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương);
  • Báo cáo thành tích của cá nhân 

Hồ sơ đơn giản đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương  áp dụng đối với khen thưởng đột xuất, khen thưởng thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề, khen thành tích tổ chức hội chợ, triển lãm ngành Công Thương. Hồ sơ gồm:

  • Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, các Sở Công Thương kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng;
  • Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng hoặc Biên bản họp bình xét thi đua của Ban Tổ chức hội chợ, triển lãm;
  • Báo cáo tóm tắt thành tích do các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, các Sở Công Thương lập (nêu rõ thành tích, công trạng lập được) để đề nghị khen thưởng.

Thông tư 16 quy định hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương bao gồm:

  • Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, các Sở Công Thương kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị 
  • Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình khen.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về thủ tục, hồ sơ, quy trình, tính xác thực của thành tích và các nội dung nêu trong hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Lưu ý, hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Bộ Công Thương, đồng thời gửi hồ sơ điện tử đến địa chỉ tdkt@moit.gov.vn(ở định dạng “.doc” hoặc “.docx” đối với tờ trình, danh sách, báo cáo thành tích; ở định dạng “.pdf” đối với các hồ sơ khác có liên quan; trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật Nhà nước).

Văn phòng Bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các đơn vị trong và ngoài ngành Công Thương; chịu trách nhiệm đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với Lãnh đạo Bộ Công Thương.

Xem chi tiết Thông tư 16/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 4/7/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

231

Văn bản liên quan