Thủ tục KCB đối với thẻ BHYT có ảnh và chưa có ảnh

Tại Công văn 4996/BHXH-CSYT, BHXH Việt Nam lưu ý về thủ tục KCB sử dụng thẻ BHYT trong một số trường hợp như sau:

Thủ tục KCB sử dụng thẻ BHYT có ảnh/chưa có ảnh:

- Trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh: Xuất trình thẻ BHYT và một trong các giấy tờ sau:

  • Giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc;
  • Giấy xác nhận của Công an cấp xã (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai) hoặc;
  • Giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nơi quản lý học sinh, sinh viên (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai) hoặc;
  • Giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác.
- Trường hợp thẻ BHYT có dán ảnh: Trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn cấp thẻ BHYT điện tử, cơ quan BHXH hướng dẫn người tham gia nộp 02 ảnh (kích thước 2x3cm). Trong đó:
  • 01 ảnh dán vào vị trí quy định trên thẻ BHYT (có đóng dấu nổi thu nhỏ giáp lai của cơ quan BHXH giữa ảnh với thẻ BHYT);
  • 01 ảnh lưu cùng hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT (chỉ thực hiện khi người tham gia BHYT chưa có các giấy tờ tùy thân nêu tại trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh).

Thủ tục KCB đối với trẻ em dưới 6 tuổi:

Trẻ em dưới 6 tuổi khi đến KCB sử dụng bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh thay thẻ BHYT.

BHXH các tỉnh đề nghị cơ sở KCB tra cứu trên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT để xác định trẻ đã được hay chưa được cấp thẻ BHYT. Trường hợp tra cứu trên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT xác định trẻ đã được phát hành thẻ BHYT thì giải quyết hưởng BHYT căn cứ số thẻ BHYT và nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu ghi trên thẻ BHYT của trẻ.

Chỉ sử dụng bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh thay thẻ BHYT khi chưa được cấp thẻ BHYT.

Sử dụng Giấy chuyển tuyến

Trường hợp Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2018 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đến hết đợt điều trị đó.

Xem thêm Công văn 4996/BHXH-CSYT được ban hành ngày 29/11/2018.

- Thủy Phú -

Gởi câu hỏi

490

Văn bản liên quan