Thủ tục mua sắm tài sản có giá trị thấp trong cơ quan Nhà nước

Thủ tục mua sắm tài sản có giá trị thấp trong cơ quan Nhà nước
Đoan Trinh

Thông tư 58/2016/TT-BTC quy định về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức Nhà nước. Trong đó có quy định trường hợp mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu thấp không quá 100 triệu đồng thì phải thực hiện theo trình tự chỉ định thầu.

 

Trên thực tế có nhiều hạng mục mua sắm như: Photo tài liệu, mua vé máy bay đi công tác, bảo dưỡng các thiết bị...thuộc trường hợp mua sắm nhiều lần nhưng có giá trị thấp (dưới 100 triệu đồng).

Vậy trường hợp mua sắm thường xuyên dưới những tài sản có giá trị thấp phải thực hiện thế nào?

Như đã đề cập, tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư 58/2016/TT-BTC thì trường hợp mua sắm thường xuyên dưới 100 triệu đồng vẫn phải thực hiện thủ tục chỉ định thầu. Cụ thể điều kiện chỉ định thầu như sau:

  • Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

  • Có thời gian thực hiện chỉ định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng không quá 45 ngày, trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày.

Ngoài ra, trường hợp mua sắm dưới 100 triệu đồng cũng có thể lựa chọn thực hiện chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 17 Thông tư 58/2016/TT-BTC.

Gởi câu hỏi

6,167

Văn bản liên quan