Thủ tục xác lập QSH đối với tài sản chuyển giao quyền sở hữu cho Đảng

Ngày 31/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 165/2017/NĐ-CP về quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thủ tục xác lập QSH đối với tài sản chuyển giao quyền sở hữu cho Đảng, Nghị định 165/2017/NĐ-CP

Thủ tục xác lập QSH đối với tài sản chuyển giao quyền sở hữu cho Đảng (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 165/2017/NĐ-CP quy định khi được các tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển giao quyền sở hữu về tài sản cơ quan, đơn vị được đề nghị tiếp nhận tài sản căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật, xác định tính phù hợp của việc tiếp nhận tài sản chuyển giao và phải chịu trách nhiệm về việc xác định đó. Trường hợp xác định việc tiếp nhận tài sản chuyển giao là phù hợp với quy định của pháp luật thì trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận tài sản, cơ quan, đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm lập hồ sơ, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình cấp có thẩm quyền theo quy định ra quyết định xác lập quyền sở hữu.

Hồ sơ đề nghị xác lập quyền sở hữu về tài sản bao gồm:

  • Tờ trình đề nghị xác lập quyền sở hữu về tài sản: 01 bản chính;

  • Bảng kê chủng loại, số lượng, khối lượng, giá trị, hiện trạng của tài sản: 01 bản chính;

  • Hợp đồng tặng cho tài sản trong trường hợp chuyển giao dưới hình thức tặng cho và theo quy định của pháp luật phải lập thành hợp đồng: 01 bản chính;

  • Các hồ sơ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản chuyển giao và hình thức chuyển giao (nếu có): 01 bản sao.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định trên, cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, ban hành Quyết định xác lập quyền sở hữu về tài sản.

Chi tiết xem tại Nghị định 165/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2018.

Ty Na

Gởi câu hỏi

26

Văn bản liên quan