Thực hiện BC định kỳ trong công tác kiểm tra lưu hành xe trước ngày 20 hàng tháng

Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 26/2020/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng kiểm.

Thực hiện BC định kỳ trong công tác kiểm tra lưu hành xe trước ngày 20 hàng tháng, Thông tư 26/2020/TT-BGTVT

Thực hiện BC định kỳ trong công tác kiểm tra lưu hành xe trước ngày 20 hàng tháng (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 26/2020/TT-BGTVT sửa đổi khoản 1 Điều 14 Thông tư 16/2014/TT-BGTVT về thực hiện báo cáo định kỳ trong công tác kiểm tra lưu hành xe trước ngày 20 hàng tháng như sau:

  • Tên báo cáo: Báo cáo công tác kiểm tra lưu hành Xe;

  • Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo tổng số lượt kiểm tra Xe, tổng số lượt Xe đạt, tổng số lượt Xe không đạt; Báo cáo sử dụng phôi Giấy chứng nhận lưu hành và Tem lưu hành;

  • Đối tượng thực hiện báo cáo: Đơn vị đăng kiểm;

  • Cơ quan nhận báo cáo: Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông vận tải;

  • Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử; được gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc phương thức điện tử hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật;

  • Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 20 hàng tháng;

  • Tần suất thực hiện báo cáo: Báo cáo định hàng tháng;

  • Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo;

  • Mẫu biểu số liệu báo cáo: Theo Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư này.

Chi tiết xem tại Thông tư 26/2020/TT-BGTVT có hiệu lực ngày 15/12/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

85

Văn bản liên quan