Thực hiện kết lưới mạch vòng hoặc mở vòng của hệ thống điện quốc gia

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 31/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2014/TT-BCT ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia.

Theo đó, việc kết lưới mạch vòng hoặc mở vòng của hệ thống điện quốc gia được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư 28/2014/TT-BCT và sửa đổi tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư 31/2019/TT-BCT, cụ thể như sau:

ket luoi mach vong hoac mo mach vong cua he thong dien quoc gia, Thong tu 31/2019/TT-BCT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Các đường dây có cấp điện áp từ 110 kV trở lên được kết lưới vận hành ở chế độ mạch vòng trừ các trường hợp lưới điện có sơ đồ hình tia hoặc lưới điện có sơ đồ mạch vòng nhưng phải mở mạch vòng do yêu cầu hạn chế dòng ngắn mạch, ngăn ngừa mở rộng sự cố hoặc các phương thức đặc biệt đã được các Cấp điều độ có quyền điều khiển tính toán xem xét cụ thể trên cơ sở đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy.

  • Không kết lưới vận hành ở chế độ mạch vòng trên lưới điện có cấp điện áp dưới 110 kV, trừ các trường hợp phải khép mạch vòng để chuyển phụ tải điện hoặc đối nguồn cung cấp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện nhưng phải đảm bảo không gây mở rộng sự cố.

Trong đó, sự cố được hiểu là sự kiện một hoặc nhiều trang thiết bị trong hệ thống điện do một hoặc nhiều nguyên nhân dẫn đến hệ thống điện hoạt động không bình thường, gây ngừng cung cấp điện hoặc ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục và đảm bảo chất lượng điện năng cho hệ thống điện quốc gia.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 31/2019/TT-BCT có hiệu lực từ 03/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

756

Văn bản liên quan