Tịch thu xe ô tô khi vi phạm những lỗi nào?

Đua xe ô tô trái phép, cải tạo thành xe chở khách... là những hành vi sẽ bị tịch thu phương tiện.

 

 

Nghị định 46/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/8/2016 quy định cụ thể các trường hợp xe ô tô vi phạm bị tịch thu:

  • Điều khiển xe quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông (đối với loại xe có quy định về niên hạn sử dụng);
  • Điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông (bao gồm cả xe công nông thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông);
  • Cải tạo các xe ô tô khác thành xe ô tô chở khách;
  • Đua xe ô tô trái phép;
  • Tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi điều khiển phương tiện đăng ký hoạt động trong Khu kinh tế thương mại đặc biệt, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế:
  • Không có tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập, tái xuất theo quy định;
  • Điều khiển xe không có phù hiệu kiểm soát theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc sử dụng phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

3,240

Gởi câu hỏi