Tiền lương được tính hưởng chế độ của người làm công tác cơ yếu

Nội dung này được cập nhật chi tiết tại Nghị định 32/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu.

Theo đó, tiền lương được tính hưởng chế độ của người làm công tác cơ yếu được quy định tại Nghị định 32/2013/NĐ-CP như sau:

tien luong tinh huong che do cua nguoi lam cong tac co yeu, Nghi dinh 32/2013/NĐ-CP

Hình minh họa (Nguồn internet)

  • Tiền lương tháng để tính trợ cấp quy định tại Nghị định 32 bao gồm: tiền lương; các khoản phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

  • Tiền lương tháng để tính các chế độ trợ cấp quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 32 là tiền lương tháng bình quân của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu; tiền lương tháng để tính các chế độ trợ cấp theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 17, Điều 18, Khoản 2 Điều 19 và Khoản 2 Điều 20 Nghị định này là tiền lương tháng hiện hưởng.

Ngoài ra, thời gian để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần là tổng thời gian làm việc trong tổ chức cơ yếu và thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi vào làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Tuy nhiên, khi tính hưởng chế độ, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau: Dưới 03 tháng không tính; từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng tính bằng 1/2 (một nửa) mức hưởng của 01 năm; từ trên 06 tháng đến đủ 12 tháng tính bằng mức hưởng của 01 năm.

Xem thêm quy định liên quan tại Nghị định 32/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/6/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

56

Văn bản liên quan