Tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy phép NK sản phẩm an toàn thông tin mạng

Ngày 15/10/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 13/2018/TT-BTTTT quy định cụ thể về việc tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

Cụ thể, Thông tư 13 quy định doanh nghiệp nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau đây:

  • Nộp trực tiếp;
  • Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;
  • Nộp trực tuyến.

- Địa chỉ tiếp nhận đối với hồ sơ nộp trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính: Cục An toàn thông tin, Tầng 8, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, ngày nhận hồ sơ là ngày Cục An toàn thông tin nhận được hồ sơ do doanh nghiệp trực tiếp nộp.

- Đối với hồ sơ nộp thông qua dịch vụ bưu chính, ngày nhận hồ sơ là ngày Cục An toàn thông tin nhận được hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính chuyển đến.

- Đối với hình thức nộp trực tuyến, Cục An toàn thông tin triển khai theo lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Doanh nghiệp nhận Giấy phép nhập khẩu trực tiếp tại trụ sở Cục An toàn thông tin hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

Lưu ý, giấy phép nhập khẩu cấp cho doanh nghiệp được công khai trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia, Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem chi tiết Thông tư 13/2018/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

184

Văn bản liên quan