Tiếp tục triển khai việc xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính

Ngày 11/09/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 129/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020.

Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính, Nghị quyết 129/NQ-CP

Tiếp tục triển khai việc xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Nghị quyết 129/NQ-CP Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai việcxây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính. Cụ thể:

- Tập trung triển khai các công việc, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ngày 26 tháng 8 năm 2020.

- Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương mình, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ trong quý IV năm 2020.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách, đơn giản hóa, điện tử hóa các thủ tục hành chính và xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các chi phí liên quan (bưu chính, tài khoản), hoàn thành trong tháng 10 năm 2020.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất giải pháp giảm giá thành duy trì, vận hành chữ ký số công cộng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2020.

- Ban Cơ yếu Chính phủ đẩy nhanh tiến độ triển khai phân cấp, ủy quyền một số dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại văn bản số 3402/VPCP-KSTT ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

- Trong tháng 9 năm 2020, các địa phương hoàn thành triển khai việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thực hiện ghi nhận tính pháp lý của hồ sơ điện tử theo thẩm quyền.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 129/NQ-CP, có hiệu lực từ ngày 11/9/2020.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

79

Văn bản liên quan