Tiêu chí xác định thương nhân áp dụng chế độ Luồng Xanh

Ngày 29/6/2018 Bộ Công thương ban hành Thông tư 15/2018/TT-BCT quy định chi tiết tiêu chí xác định thương nhân áp dụng chế độ Luồng Xanh .

Cụ thể, Thông tư 15 quy định để được áp dụng chế độ Luồng Xanh trong quy trình cấp C/O ưu đãi, thương nhân cần đạt được tiêu chí sau:

  • Thương nhân được Bộ Công Thương công nhận là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín; 
  • Thương nhân được Bộ Tài chính công nhận là doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan; 

Đồng thời, Thương nhân phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

  • Tuân thủ pháp luật: không vi phạm quy định về xuất xứ trong 2 năm gần nhất trước thời điểm đề nghị xét duyệt chế độ Luồng Xanh;
  • Lưu trữ hồ sơ: có hệ thống lưu trữ hồ sơ (hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử) đầy đủ để đảm bảo chứng minh tính xác thực của C/O và xuất xứ hàng hóa trong thời hạn lưu trữ ;
  • Kinh nghiệm sử dụng C/O ưu đãi: thực hiện quy trình khai báo C/O điện tử qua Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (www.ecosys.gov.vn) và có tần suất đề nghị cấp ít nhất 30 bộ C/O ưu đãi/năm.

Xem chi tiết Thông tư 15/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/8/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

175

Văn bản liên quan