Tiêu chuẩn ăn của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

Vừa qua, Nghị định 18/2013/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

Theo quy định tại Nghị định 18/2013/NĐ-CP, chế độ dinh dưỡng của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải đảm bảo theo các tiêu chuẩn sau đây:

tieu chuan an cua can bo, chien si cong an nhan dan, nghi dinh 18/2013/NĐ-CP

Nguồn: Internet

  • Tiêu chuẩn ăn cơ bản của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

    • Nhiệt lượng khẩu phần ăn 3.200 Kcal/người/ngày, cơ cấu định lượng các loại lương thực, thực phẩm và tỷ lệ các chất sinh nhiệt hợp lý (Protein từ 14% - 16%, Lipit từ 18% - 20%, Gluxit từ 64% - 68%).

  • Tiêu chuẩn ăn của cán bộ, chiến sĩ đảm nhiệm công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm hoặc nặng nhọc, nguy hiểm; bị thương, ốm đau điều trị tại bệnh viện, bệnh xá, nhà nghỉ dưỡng; mức ăn điều dưỡng; khi tham gia huấn luyện, chiến đấu, ứng trực sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, phòng, chống lụt bão, tai nạn, thương tích và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, một số nhiệm vụ khác:

    • Nhiệt lượng khẩu phần ăn, cơ cấu định lượng, tỷ lệ các chất sinh nhiệt được quy định phù hợp với nhiệm vụ của từng đối tượng;

    • Mức tiền ăn của cán bộ, chiến sĩ đảm nhiệm công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm hoặc nặng nhọc, nguy hiểm được tính cao hơn so với cán bộ, chiến sĩ hưởng sinh hoạt phí từ 1,3 đến 3,5 lần. Cán bộ, chiến sĩ bị thương, ốm đau điều trị tại bệnh viện, bệnh xá, nhà nghỉ dưỡng ăn theo tiêu chuẩn bệnh lý.

Như vậy, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân bao gồm: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên đang công tác; đang đào tạo và huấn luyện trong các trường đào tạo của lực lượng Công an nhân dân và Công an các đơn vị, địa phương ăn theo tiêu chuẩn nhất định quy định tại Nghị định 18/2013/NĐ-CP.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 18/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/4/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

195

Văn bản liên quan