Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp

Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp
Anh Tú

Giám định viên tư pháp là người đủ tiêu chuẩn theo quy didnhj pháp luật và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm để thực hiện giám định tư pháp. Vậy cụ thể những tiêu chuẩn gồm những gì theo pháp luật hiện hành?

 

Theo quy định tại Điều 7 Luật giám định tư pháp 2012, công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được xem xét, bổ nhiệm giám định viên tư pháp:

  • Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt;
  • Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên.

Trường hợp người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự đã trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự thì thời gian hoạt động thực tế chuyên môn từ đủ 03 năm trở lên;

  • Đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự phải có chứng chỉ đã qua đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định.

Bên cạnh đó, Luật giám định tư pháp 2012 cũng quy định một số trường hợp không được bổ nhiệm giám định viên tư pháp, gồm:

  • Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
  • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;
  • Người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Luật giám định tư pháp 2012 được ban hành ngày 20/6/2012 và có hiệu lực ngày 01/01/2013.

 

Gởi câu hỏi

203

Văn bản liên quan