Tiêu chuẩn giáo viên giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ, tin học

Tiêu chuẩn giáo viên giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ, tin học
Anh Tú

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ. Theo đó, các giáo viên giảng dạy tại các trung tâm ngoại ngữ, tin học phải đáp ứng các điều kiện như sau:

 

Đối với giáo viên là người Việt Nam đủ điều kiện dạy ngoại ngữ hoặc tin học khi đáp ứng được một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Có bằng cao đẳng sư phạm tin học hoặc ngoại ngữ trở lên;

  • Có bằng cao đẳng tin học hoặc ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Đối với giáo viên là người nước ngoài dạy tin học thì phải có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy tin học phù hợp.

Đối với giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ thì phải có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Đối với giáo viên là người nước ngoài đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

  • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

  • Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Xem thêm các nội dung khác tại Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.

Gởi câu hỏi

1,153

Văn bản liên quan