Tiêu chuẩn, hồ sơ bổ nhiệm giám định viên tư pháp lĩnh vực văn hóa

Gần đây, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, lập và công bố danh sách giám định viên, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập hội đồng giám định trong lĩnh vực văn hóa.

Theo đó, tiêu chuẩn bổ nhiệm, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm giám định viên tư pháp được quy định cụ thể tại Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL như sau:

bo nhiem giam dinh vien tu phap linh vuc van hoa, Thong tu 04/2013/TT-BVHTTDL

Hình minh họa (nguồn internet)

Thứ nhất: Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp

 • Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật giám định tư pháp.

 • Tiêu chuẩn “Có trình độ đại học trở lên” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 của Luật giám định tư pháp là có bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ do cơ sở giáo dục của Việt Nam cấp (trường hợp bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sỹ, bằng tiến sỹ do cơ sở giáo dục của nước ngoài cấp thì các bằng đó phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về giáo dục và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên) thuộc một trong các chuyên ngành đào tạo là: Mỹ thuật; Mỹ thuật ứng dụng; Nghệ thuật trình diễn; Nghệ thuật nghe nhìn; Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam; Nhân văn; Xã hội học và nhân học; Thư viện; Bảo tàng; Luật; Chuyên ngành khác có liên quan.

 • Tiêu chuẩn “Đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 của Luật giám định tư pháp là đã trực tiếp làm công tác chuyên môn về chuyên ngành được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên.

Thứ hai: Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp

 • Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

  • Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 Thông tư này, lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp gửi Vụ Tổ chức cán bộ;

  • Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Pháp chế xem xét hồ sơ, lựa chọn và trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

 • Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 của Thông tư này, tiếp nhận hồ sơ của người đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp quy định tại Điều 5 Thông tư này, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

Thứ ba, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp bao gồm:

 • Công văn đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp của thủ trưởng đơn vị hoặc đơn của người đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

 • Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

 • Sơ yếu lý lịch và Phiếu lý lịch tư pháp.

 • Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn nơi người được đề nghị bổ nhiệm hoặc có đơn đề nghị bổ nhiệm làm việc.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ 01/7/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

65

Văn bản liên quan