Tiêu chuẩn trở thành đăng kiểm viên

Ngày 08/10/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định cụ thể tiêu chuẩn trở thành đăng kiểm viên.

Theo Nghị định 139, để được cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật cơ khí, trong chương trình đào tạo đại học có các nội dung sau: Lý thuyết ô tô, Cấu tạo ô tô, Kết cấu tính toán ô tô, Bảo dưỡng kỹ thuật ô tô, Động cơ đốt trong và Điện ô tô hoặc các nội dung tương đương. Trường hợp không đầy đủ các các nội dung trên, có thể được đào tạo bổ sung tại các trường đại học;

  • Có tối thiểu 12 tháng thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên theo nội dung do Bộ Giao thông vận tải quy định;

  • Có kết quả đánh giá đạt yêu cầu nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Kết quả đánh giá được thể hiện trên Biên bản 

  • Có giấy phép lái xe ô tô còn hiệu lực

Ngoài ra, Nghị định 139 còn đề cập đến điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao như sau:

  • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo kỹ thuật cơ khí, trong chương trình đào tạo đại học phải có đầy đủ các nội dung sau: Lý thuyết ô tô, cấu tạo ô tô, Kết cấu tính toán ô tô, Bảo dưỡng kỹ thuật ô tô, Động cơ đốt trong và Điện ô tô hoặc các nội dung tương đương;
  •  Là đăng kiểm viên xe cơ giới có kinh nghiệm tối thiểu 36 tháng;
  • Có kết quả đánh giá đạt yêu cầu nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Kết quả đánh giá được thể hiện trên Biên bản.

Nghị định 139/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

3,695

Văn bản liên quan