Tiêu chuẩn trở thành Kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Hiện nay, việc hòa nhập vào môi trường kinh tế thế giới không những làm tăng tính cạnh tranh đối với các sản phẩm mà còn cạnh tranh đối với nguồn nhân lực. Điều này đòi hỏi nước ta phải có trung tâm đào tạo nghề chất lượng mới có thể cạnh tranh với các quốc gia khác.

Nhà nước cũng đã rất chú trọng đối với vấn đề đào tạo nguồn nhân lực khi đã ban hành những chính sách liên quan đến lĩnh vực đào tạo. Một trong số đó là Nghị định 49/2018/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Theo Nghị định 49, tiêu chuẩn cho Kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp được quy định như sau:

  • Có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc.

  • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

  • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm về quản lý, giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp hoặc làm việc về ngành, nghề có liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo.

  • Hoàn thành khóa đào tạo kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hoặc do đơn vị được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp giao nhiệm vụ tổ chức.

  • Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  • Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem thêm Nghị định 49/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

367

Văn bản liên quan