Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương ngành Công Thương Việt Nam

Ngày 04/7/2018 Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 16/2018/TT-BCT quy định cụ thể tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam".

Thông tư 16 quy định kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” (sau đây gọi là Kỷ niệm chương) có nội dung, hình dáng, kích cỡ, màu sắc thể hiện đặc trưng của ngành Công Thương và phù hợp với quy định của Nhà nước; được Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng thưởng cho các cá nhân khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

Đối với cá nhân trong ngành Công Thương:

- Cá nhân đã hoặc đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, bao gồm các doanh nghiệp thuộc Bộ, các đơn vị quản lý nhà nước về Công Thương ở địa phương; cá nhân trực tiếp làm công tác Công Thương tại các đơn vị ngoài ngành Công Thương (đang làm việc hoặc đã chuyển sang ngành khác, đã nghỉ chế độ, nghỉ hưu), có thời gian công tác trong ngành tối thiểu 20 năm đối với nam, 15 năm đối với nữ; 10 năm đối với người trực tiếp lao động trong các nghề độc hại, nguy hiểm.

- Thời gian cá nhân trong ngành Công Thương được cử đi làm nghĩa vụ quân sự, đi học tập trung hạn, dài hạn sau đó lại được điều động về công tác trong ngành Công Thương thì được tính là thời gian công tác liên tục trong ngành Công Thương; cá nhân bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên do cấp có thẩm quyền quyết định thì thời gian bị kỷ luật không được tính vào thâm niên xét tặng;

- Đặc biệt các trường hợp không tính thâm niên công tác khi xét tặng:

  • Cá nhân đạt danh hiệu Anh hùng Lao động;
  • Chiến sĩ thi đua toàn quốc;
  • Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú công tác trong ngành Công Thương;
  • Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú  trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ;
  • Cá nhân có từ 03 công trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp ngành hoặc có 05 Bằng Lao động sáng tạo được áp dụng vào sản xuất.

Đối với cá nhân ngoài ngành Công Thương:

- Cá nhân có sáng chế phát minh, công trình khoa học cấp Nhà nước được áp dụng trong ngành Công Thương, góp phần vào sự phát triển ngành Công Thương;

- Cán bộ Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, đoàn thể, hiệp hội (ở Trung ương, địa phương) và tương đương có nhiều đóng góp vào sự phát triển của ngành Công Thương được các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các Sở Công Thương đề nghị;

- Công dân Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp vào sự phát triển của ngành Công Thương Việt Nam;

- Cá nhân là người nước ngoài có công xây dựng, củng cố và phát triển quan hệ đối ngoại của ngành Công Thương Việt Nam hoặc có sự ủng hộ về tinh thần, vật chất cho sự phát triển ngành Công Thương Việt Nam.

Và các trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định.

Bên cạnh đó, Thông tư 16 còn liệt kê các trường hợp không được xét tặng Kỷ niệm chương như sau:

  • Cá nhân đã được tặng một trong các Kỷ niệm chương sau: Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Công nghiệp Việt Nam”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thương mại”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương”;
  • Người đã tự ý bỏ việc khỏi đơn vị;
  • Người bị kỷ luật nhưng chưa hết thời hiệu kỷ luật; người bị kết án nhưng chưa được xóa án tích.

Xem chi tiết Thông tư 16/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 04/7/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

956

Văn bản liên quan