Tiêu huỷ tang vật VPHC là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng

Đây là một trong các hình thức tổ chức xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tại Thông tư 173/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Cụ thể, căn cứ tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 173/2013/TT-BTC, việc tổ chức xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng theo hình thức tiêu hủy được thực hiện như sau:

tieu huy tang vat VPHC la hang hoa, vat pham bi hu hong, Thong tu 173/2013/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

 • Về thẩm quyền tiêu hủy: Người ra quyết định tạm giữ thành lập Hội đồng xử lý để tiêu hủy đối với hàng hoá, vật phẩm đã bị hư hỏng không còn giá trị sử dụng. Hội đồng xử lý do người ra quyết định tạm hàng hoá, vật phẩm đã bị giữ hoặc người được uỷ quyền làm Chủ tịch, các thành viên khác gồm: đại diện cơ quan tài chính cùng cấp hoặc cơ quan tài chính tại địa bàn xảy ra hành vi vi phạm và đại diện các cơ quan chuyên môn liên quan;

 • Hình thức tiêu huỷ: Tuỳ thuộc vào tính chất, đặc điểm của hàng hoá, vật phẩm và yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường, việc tiêu hủy được thực hiện theo các hình thức sau đây:

  • Sử dụng hóa chất;

  • Sử dụng biện pháp cơ học;

  • Hủy đốt;

  • Hủy chôn;

  • Hình thức khác theo quy định của pháp luật

Ngoài ra, việc tiêu hủy hàng hoá, vật phẩm phải được lập thành biên bản, có đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng xử lý.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 173/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 05/01/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

80

Văn bản liên quan