Tinh gọn hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng xe máy chuyên dùng nhập khẩu

Ngày 30/7/2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 42/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

Theo đó, Thông tư 42 đã sửa đổi hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu theo hướng tinh gọn hơn.

Cụ thể hồ sơ mới bao gồm:

  • Bản đăng ký kiểm tra;
  • Tài liệu giới thiệu tính năng và thông số kỹ thuật hoặc Bản thông tin Xe nhập khẩu;
  • Bản chính Phiếu kiểm tra xuất xưởng do nhà sản xuất cấp cho từng Xe hoặc bản chính Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) do nhà sản xuất cấp cho Xe. Các tài liệu này được áp dụng đối với Xe thuộc phương thức kiểm tra xác nhận kiểu loại quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư 89/2015/TT-BGTVT.

Lưu ý: Miễn nộp tài liệu giới thiệu tính năng và thông số kỹ thuật quy định tại mục 2 trên đối với Xe nhập khẩu cùng kiểu loại với Xe đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng, các Xe đã cấp Giấy chứng nhận chất lượng được công bố trên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 42/2018/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

326

Văn bản liên quan