Tính tiền hỗ trợ làm đêm cho Thành viên Cơ quan VN ở nước ngoài

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 07/2020/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

ho tro lam dem, lam them gio cho thanh vien co quan VN o nuoc ngoai, Thong tu 07/2020/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, theo như Thông tư 07/2020/TT-BTC quy định thì thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phải làm việc ban đêm hoặc làm thêm giờ được bố trí nghỉ bù; trường hợp không thể bố trí nghỉ bù được thì Người đứng đầu Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài duyệt hỗ trợ làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV- BTC ngày 5/01/2005 của liên tịch Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

Tiền hỗ trợ làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ

=

SHP đang hưởng x số giờ làm thêm x 150% (hoặc 200%, 300%)

22 ngày x 8 giờ

Trong đó:

- Mức 150% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;

- Mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần;

- Mức 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ, tết của Việt Nam.

Lưu ý: Thời gian làm việc ban đêm, làm thêm giờ khống chế theo quy định của Luật Lao động hiện hành. Không hỗ trợ làm việc vào ban đêm, thêm giờ đối với cán bộ cơ yếu làm công tác chuyên môn.

Thông tư 07/2020/TT-BTC quy định chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền hỗ trợ làm thêm giờ gồm: Giấy báo làm thêm giờ có kê khai thời gian, tổng số giờ, nội dung công việc làm thêm của cá nhân; bảng thanh toán tiền làm thêm giờ được Thủ trưởng Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài xác nhận.

Xem thêm tại Thông tư 07/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 20/3/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

128

Văn bản liên quan