Tòa án nhân dân: Những vấn đề cơ bản cần biết

Tòa án nhân dân: Những vấn đề cơ bản cần biết
Nguyễn Trinh

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 được ban hành ngày 24/11/2014 và chính thức có hiệu lực ngày 01/6/2015. Một trong những nội dung đáng chú ý tại văn bản này các quy định về tổ chức của Tòa án nhân dân.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 3 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014, tổ chức Tòa án nhân dân bao gồm:

 • Tòa án nhân dân tối cao;
 • Tòa án nhân dân cấp cao;
 • Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương;
 • Tòa án quân sự.

Các Tòa án nhân dân được tổ chức độc lập theo thẩm quyền xét xử.

Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định một số quyền hạn của Tòa án khi xét xử vụ án hình sự, bao gồm:

 • Xem xét, kết luận về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Luật sư trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; xem xét việc áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn;
 • Đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án;
 • Xem xét, kết luận về tính hợp pháp của các chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; do Luật sư, bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác cung cấp;
 • Khi xét thấy cần thiết, trả hồ sơ yêu cầu Viện kiểm sát điều tra bổ sung; yêu cầu Viện kiểm sát bổ sung tài liệu, chứng cứ hoặc Tòa án kiểm tra, xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;
 • Yêu cầu Điều tra viên, Kiểm sát viên và những người khác trình bày về các vấn đề có liên quan đến vụ án tại phiên tòa; khởi tố vụ án hình sự nếu phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm;
 • Ra quyết định để thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Đồng thời, theo quy định pháp luật, chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm của Tòa án nhân dân được bảo đảm, theo đó:

 • Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật tố tụng;
 • Bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị trong thời hạn do luật định thì có hiệu lực pháp luật;
 • Bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì vụ án phải được xét xử phúc thẩm. Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án có hiệu lực pháp luật;
 • Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật mà phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới theo quy định của luật tố tụng thì được xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

Đây là nội dung được quy định tại Điều 2, Điều 5, Điều 6 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014.

Gởi câu hỏi

414

Văn bản liên quan