Toàn bộ hướng dẫn của TANDTC về dân sự, hình sự trong T5/2018

Toàn bộ hướng dẫn của TANDTC về dân sự, hình sự trong T5/2018
Lê Hải

Các hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực dân sự, hình sự được TANDTC ban hành trong tháng 5/2018 gồm có: Quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện, quy định về án treo và các quy định về giải quyết tranh chấp xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm nợ xấu tại Tòa án.

 

1. Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện, có hiệu lực từ ngày 09/6/2018

>>>> Các trường hợp phạm nhân được coi là phạm tội lần đầu

>>>> Các đối tượng được áp dụng tha tù trước thời hạn có điều kiện

tha tù trước thời hạn

2. Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo, có hiệu lực từ ngày 01/7/2018

>>>> 06 trường hợp không được hưởng án treo

>>>> Tội phạm bị xã hội lên án được quyền hưởng án treo từ 01/7/2018

quy định về án treo

3. Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân, có hiệu lực từ ngày 01/7/2018

Gởi câu hỏi

34,931