Toàn bộ quy định về định mức tiết dạy đối với giáo viên các cấp

Dưới đây là toàn bộ các quy định về định mức tiết dạy, giảm định mức tiết dạy mà giáo viên các cấp cần nắm rõ.

I. Định mức tiết dạy

1. Giáo viên tiểu học (tính theo tuần)

- Định mức chuẩn là 23 tiết

- GV trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết

- GV trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết

- GV tổng phụ  trách đội trường hạng I dạy 2 tiết, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy ½ định mức tiết dạy.

2. Giáo viên trung học cơ sở

- Định mức chuẩn là 19 tiết

- GV trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết

- GV trường phổ thông dân tộc bán trú là 17 tiết

- GV trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 17 tiết

3. Giáo viên trung học phổ thông

- Định mức chuẩn là 17 tiết

- GV trường phổ thông dân tộc nội trú là 15 tiết

4. Định mức dành cho Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng

- Định mức tiết dạy/năm đối với hiệu trưởng = 2 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.

- Định mức tiết dạy/năm đối với phó hiệu trưởng = 4 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.

định mức tiết dạy của giáo viên

Hình minh họa (nguồn internet)

II. Giảm định mức tiết dạy

1. GV chủ nhiệm

- GV chủ nhiệm tiểu học được giảm 3 tiết/tuần

- GV chủ nhiệm trung học cơ sở và trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần

- GV chủ nhiệm trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần

- GV chủ nhiệm lớp trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần

- GV chủ nhiệm ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần

- GV chủ nhiệm trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần

2. GV kiêm nhiệm các công việc chuyên môn khác

- GV kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần

- GV kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

- Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.

- Tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần.

- GV kiêm trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần.

- GV kiêm phó trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 1 tiết/tuần.

3. GV kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường

- GV kiêm bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ (nơi không thành lập đảng bộ) trường hạng I được giảm 4 tiết/tuần, các trường hạng khác được giảm 3 tiết/tuần.

- GV kiêm nhiệm công tác công đoàn thực hiện giảm định mức tiết dạy theo quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT.

- GV kiêm chủ tịch hội đồng trường, thư ký hội đồng trường được giảm 2 tiết/tuần.

- GV kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học được giảm 2 tiết/tuần.

4. Các đối tượng khác

- Giáo viên được tuyển dụng bằng hợp đồng làm việc lần đầu được giảm 2 tiết/tuần.

- Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần lễ được giảm 3 tiết (đối với giáo viên trung học phổ thông, trung học cơ sở) và 4 tiết (đối với giáo viên tiểu học).

- Giáo viên nữ trường dự bị đại học có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần được giảm 3 tiết.

LƯU Ý: Mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất.

Các nội dung nêu được quy định tại Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT hợp nhất các Thông tư quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

10,857

Văn bản liên quan