Tổng hợp biểu mẫu trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Thông tư 01/2018/TT-VPCP đã được Văn phòng Chính phủ đã ban hành hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cụ thể, Thông tư 01 đưa ra 06 biểu mẫu trong quy trình thực hiện thủ tục hành chính, cụ thể như sau:

Mẫu số 01

Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Mẫu số 02

Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Mẫu số 03

Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Mẫu số 04

Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Mẫu số 05

Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Mẫu số 06

Mẫu sổ theo dõi hồ sơ

Lưu ý: Các biểu mẫu được thiết kế để sử dụng trên phương tiện điện tử và in trên khổ giấy A5, đối với biểu mẫu số 06 thiết kế in trên khổ giấy A4.

Xem chi tiết biểu mẫu tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP có hiệu lực từ ngày 06/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

1,483

Văn bản liên quan