Tổng hợp dự án xây dựng, cải tạo công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn

Ngày 05/7/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 14/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Theo đó, Thông tư 14 quy định dự án xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn gồm 10 công trình sau đây:

  • Công trình hoặc hạng mục công trình thuộc hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp hoặc kết hợp phục vụ sản xuất nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ và đời sống dân sinh;

  • Công trình hoặc hạng mục công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn;

  • Công trình hoặc hạng mục công trình kết cấu hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản và hạ tầng nghề cá khác;

  • Công trình hoặc hạng mục công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất trồng trọt, chăn nuôi;

  • Công trình hoặc hạng mục công trình kết cấu hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng;

  • Công trình hoặc hạng mục công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến muối;

  • Công trình kho dự trữ, bảo quản sản phẩm nông nghiệp;

  • Công trình hoặc hạng mục công trình kết cấu hạ tầng khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

  • Công trình hoặc hạng mục công trình thuộc cơ sở kiểm dịch, khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định và chứng nhận chất lượng nông lâm thủy sản;

  • Công trình thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải, ô nhiễm môi trường nông thôn.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 14/2017/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 22/8/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

153

Văn bản liên quan