Tổng hợp giấy tờ chứng minh về về điều kiện cư trú, tham gia BHXH

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở.

Theo quy định tại Thông tư 19/2016/TT-BXD, giấy tờ chứng minh về về điều kiện cư trú và tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm:

  • Trường hợp có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội cho thuê, thuê mua thì phải có bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương đó;

  • Trường hợp không có hộ khẩu thường trú theo quy định trên thì phải có các giấy tờ sau:

    • Bản sao có chứng thực giấy đăng ký tạm trú thời gian từ 01 năm trở lên;

    • Hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn kèm theo giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm về việc đang đóng bảo hiểm xã hội tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua.

Xem giấy tờ chứng minh về thực trạng nhà ở tại Thông tư 19/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

114

Văn bản liên quan