Tổng hợp ND huấn luyện cho nhân viên nghiệp vụ kiểm định xe cơ giới

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Theo Thông tư 18/2019/TT-BGTVT, người tham gia tập huấn nhân viên nghiệp vụ được tập huấn các nội dung sau:

  • Tập huấn lý thuyết

    • Tổng quan: hệ thống mạng lưới, tổ chức kiểm định xe cơ giới; đạo đức nghề nghiệp; quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác kiểm định; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới;

    • Văn bản pháp lý: các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ; yêu cầu về hồ sơ kiểm định; trình tự thực hiện kiểm định; phân loại phương tiện, phí, lệ phí kiểm định; quản lý hồ sơ, báo cáo, truyền số liệu kiểm định.

  • Hướng dẫn thực hành: hướng dẫn sử dụng các chương trình, phần mềm quản lý kiểm định xe cơ giới.

  • Kết thúc tập huấn, người tham gia tập huấn nhân viên nghiệp vụ được cấp Chứng chỉ tập huấn nhân viên nghiệp vụ kiểm định.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 18/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 05/7/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

105

Văn bản liên quan