Tổng hợp nội dung thi thăng hạng viên chức KHCN từ hạng II lên hạng I

Đây là nội dung được quy định cụ thể tại Thông tư 17/2018/TT-BKHCN quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành khoa học và công nghệ.

Theo đó, việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KHCN từ hạng II lên hạng I phải trải qua 04 môn thi, cụ thể:

1. Môn thi kiến thức chung:

 • Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, hiểu biết của viên chức về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ;
 • Hình thức thi: Thi viết;
 • Thời gian thi: 180 phút.

2. Môn thi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ:

 • Nội dung thi: Kiểm tra, đánh giá trình độ, năng lực, kỹ năng đề xuất, xây dựng, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt ra trong thực tiễn;
 • Hình thức thi: Thi viết thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ và bảo vệ thuyết minh;
 • Thời gian thi: Viết thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 08 tiếng; bảo vệ thuyết minh nhiệm vụ: Tối đa 30 phút/thí sinh.

3. Môn thi ngoại ngữ:

 • Nội dung thi: Kiểm tra các kỹ năng đọc hiểu, viết, nghe và nghe nói ở trình độ ngoại ngữ bậc 4. Viên chức đăng ký thi một trong các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc;
 • Hình thức thi: 04 kỹ năng;
 • Thời gian thi: Đọc, viết: 90 phút; vấn đáp (nghe, nói): 15 phút.

4. Môn thi tin học:

 • Nội dung thi: Kiểm tra trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT;
 • Hình thức thi: Trắc nghiệm hoặc thực hành trên máy tính;
 • Thời gian thi: 45 phút.

Thông tư 17/2018/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 25/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

129

Văn bản liên quan