Tổng hợp nội dung thi trong Hội thao Quốc phòng, an ninh

Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông. Thông tư 23 thay thế Quyết định 65/2008/QĐ-BGDĐT.

Theo đó, Hội thao Quốc phòng và an ninh bao gồm các nội dung thi sau đây:

 • Thi một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh;
 • Thi đội ngũ;
 • Thi kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương;
 • Thi kỹ thuật mắc tăng võng;
 • Thi tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày;
 • Thi các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu;
 • Thi ném lựu đạn xa trúng đích;
 • Thi bắn súng tiểu liên AK bài 1;
 • Thi chạy vũ trang 800 m, có vác súng tiểu liên AK.

Bên cạnh đó, Thông tư 23 quy định hình thức thi như sau:

 • Thi lý thuyết được tổ chức trong phòng học hoặc hội trường với nội dung thi một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh. Thi lý thuyết là thi viết, với hình thức tự luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp cả 2 hình thức trên.
 • Thi thực hành được tổ chức ở sân, phòng học chuyên dùng, nhà thi đấu đa năng, bãi tập đối với nội dung thi đội ngũ tiểu đội, đội ngũ từng người không có súng và các nội dung thi theo khối.

Xem chi tiết các nội dung thi tại Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 13/11/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

1,027

Văn bản liên quan