Trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong việc phòng, chống ma túy

Dự thảo luật phòng, chống ma túy khẳng định tầm quan trọng của cá nhân, gia đình trong công tác phòng, chống ma túy.

Trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong việc phòng, chống ma túy, Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy

Trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong việc phòng chống ma túy (Ảnh minh họa)

Theo đó, trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy trong xã hội được quy định cụ thể tại Điều 7 Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy như sau:

  • Người thân trong gia đình phải giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; quản lý, ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tội phạm và tệ nạn ma túy.

  • Tuân thủ đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh.

  • Tích cực hợp tác với cơ quan chức năng đấu tranh với tội phạm ma túy; tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng; theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.

  • Tố giác những thông tin về tội phạm và tệ nạn ma túy, việc trồng cây có chứa chất ma túy cho cơ quan Công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tham gia triệt phá cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức.

Chi tiết xem thêm tại: Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy.

Nguyên Phú

Gởi câu hỏi

13

Văn bản liên quan