Trách nhiệm của CQNN trong việc phát hành tiền

Ngày 02/5/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 40/2012/NĐ-CP quy định về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

phát hành tiền , Nghị định 40/2012/NĐ-CP

Trách nhiệm của CQNN trong việc phát hành tiền (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 27 Nghị định 40/2012/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Ngân hàng nhà nước và các cơ quan liên quan trong việc phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá, cụ thể như sau:

* Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước

  • Tổ chức thực hiện việc thiết kế, in, đúc, phát hành, thu hồi, thay thế, phân loại và tiêu hủy tiền; bảo quản, vận chuyển tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

  • Phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 23 của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  • Hướng dẫn về chế độ điều hòa tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, giao dịch tiền mặt, dịch vụ ngân quỹ, chế độ kế toán, thống kê phù hợp với quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

* Trách nhiệm của Bộ Tài chính

  • Kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ in, đúc và tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước.

  • Kiểm tra hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện những quy định có liên quan tại Nghị định này.

* Trách nhiệm của Bộ Công an

  • Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của Ngân hàng Nhà nước về nghiệp vụ phát hành tiền, bảo quản, vận chuyển tài sản quý, giấy tờ có giá và bảo vệ kho tiền Ngân hàng Nhà nước, kho tiền của các cơ sở in, đúc tiền.

  • Chỉ đạo công an các cấp chủ trì và phối hợp với Ngân hàng Nhà nước điều tra, xử lý đối với các hành vi hủy hoại tiền; làm, vận chuyển, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

  • Tổ chức giám định đối với hiện vật nghi là tiền giả, tiền bị hủy hoại khi được yêu cầu.

* Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

  • Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ an toàn kho tiền và các chuyến vận chuyển tiền, tài sản quý, giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn.

  • Chỉ đạo các ngành chuyên môn tuyên truyền, vận động nhân dân có ý thức giữ gìn, bảo vệ đồng tiền Việt Nam; chống hành vi hủy hoại tiền; làm, vận chuyển, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Chi tiết xem quy định tại Nghị định 40/2012/NĐ-CP, có hiệu lực từ 26/6/2012.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

22

Văn bản liên quan