Trách nhiệm cung cấp thông tin về tài sản chìm đắm

Trách nhiệm cung cấp thông tin về tài sản chìm đắm
Ngọc Duyên

Tài sản bị đắm chìm phải được thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để phối hợp giải theo trình tự thủ tục luật định. Trách nhiệm cung cấp thông tin và cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông tin được Nghị định 05/2017/NĐ-CP quy định như sau:

 

  • Chủ sở hữu tài sản chìm đắm hoặc tổ chức, cá nhân khi phát hiện tài sản chìm đắm có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền biết về địa điểm và loại tài sản chìm đắm;
  • Trường hợp tài sản chìm đắm là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu còn phải thông báo cho cơ quan Hải quan nơi gần nhất để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật về hải quan.
  • Việc cung cấp thông tin có thể thực hiện bằng một hoặc nhiều phương thức sau: Trực tiếp, điện thoại, fax, email hoặc bằng các hình thức phù hợp khác.

Cơ quan tiếp nhận thông tin về tài sản chìm đắm, gồm:

  • Cảng vụ hàng hải tại khu vực đối với tài sản chìm đắm trong vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam;
  • Cảng vụ đường thủy nội địa hoặc đơn vị quản lý đường thủy nội địa tại khu vực trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đường thủy nội địa đối với tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia;
  • Cảng vụ đường thủy nội địa hoặc đơn vị quản lý đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải đối với tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương;
  • Cơ quan quân sự tại địa phương đối với tài sản chìm đắm thuộc lĩnh vực quốc phòng;
  • Cơ quan công an tại địa phương đối với tài sản chìm đắm thuộc lĩnh vực an ninh.

Xem chi tiết tại Nghị định 05/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

Gởi câu hỏi

127

Văn bản liên quan