Trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế cho sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND

Thông tư 43/2016/TT-BCA đã được Bộ Công an ban hành vào ngày 25/10/2016 quy định chi tiết về trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế cho sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND.

Theo đó trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế cho sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND được Thông tư 43 quy định như sau:

  • Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho cán bộ, chiến sĩ theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

  • Cán bộ, chiến sĩ thuộc đối tượng hưởng lương trong thời gian nghỉ hưởng trợ cấp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với trợ cấp thai sản khi sinh con, nhận con nuôi hoặc đang hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày (do Bộ Y tế ban hành) thì do quỹ bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế căn cứ vào mức tiền lương, phụ cấp tháng của cán bộ, chiến sĩ nghỉ thai sản, ốm đau.

  • Cán bộ, chiến sĩ được cử đi công tác, học tập tại nước ngoài và được cấp kinh phí khám bệnh, chữa bệnh thì không phải đóng bảo hiểm y tế; thời gian đó được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế cho đến ngày có quyết định của cấp có thẩm quyền điều động cán bộ, chiến sĩ trở lại Công an đơn vị, địa phương công tác.

Xem chi tiết Thông tư 43/2016/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 09/12/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

103

Văn bản liên quan