Trách nhiệm nghề nghiệp khi hành nghề đấu giá viên

Mới đây, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 14/2018/TT-BTP ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên.

Theo quy định mới, người hành nghề đấu giá viên phải có trách nhiệm đối với nghề nghiệp được quy định tại Thông tư 14, cụ thể:

  • Đấu giá viên không được lợi dụng danh nghĩa đấu giá viên để trục lợi.

  • Đấu giá viên phải tận tâm và có trách nhiệm với công việc, phát huy năng lực, sử dụng kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ để bảo đảm thực hiện đấu giá tài sản hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

  • Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá có nghĩa vụ nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá, trình tự, thủ tục đấu giá, lập và hoàn thiện hồ sơ đấu giá tài sản, điều hành cuộc đấu giá theo đúng quy định pháp luật. Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, đấu giá viên bàn giao đầy đủ hồ sơ đấu giá cho tổ chức đấu giá tài sản để lưu trữ theo quy định của pháp luật.

  • Đấu giá viên có nghĩa vụ bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận với các bên tham gia đấu giá, không được sử dụng thông tin biết được từ việc thực hiện đấu giá tài sản để phục vụ lợi ích cá nhân.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 14/2018/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 12/12/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

278

Văn bản liên quan