Trang phục và băng tang đối với cán bộ CAND hy sinh, từ trần

Đây là một trong các nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 15/2013/TT-BCA do Bộ Công an ban hành quy định chế độ tang lễ trong Công an nhân dân.

Theo đó, trang phục và băng tang đối với người hy sinh, từ trần được Bộ Công an ấn định tại Thông tư 15/2013/TT-BCA như sau:

trang phuc va bang tang doi voi can bo CAND hy sinh, Thong tu 15/2013/TT-BCA

Hình minh họa (nguồn internet)

Về trang phục đối với người hy sinh, từ trần:

- Sĩ quan Công an nhân dân hy sinh, từ trần mặc lễ phục thu đông (nếu không có lễ phục thì mặc trang phục thu đông hoặc trang phục xuân hè), đeo cấp hiệu, cành tùng đơn, chân đi tất; mũ kêpi đặt trên ngực, sao mũ hướng lên đầu người hy sinh, từ trần; giầy da để cạnh hai bàn chân;

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên Công an nhân dân hy sinh, từ trần mặc trang phục thu đông (hoặc xuân hè) đeo cấp hiệu, phù hiệu, chân đi tất, giầy và mũ kêpi đặt như trường hợp sĩ quan;

- Công nhân viên Công an nhân dân hy sinh, từ trần mặc thường phục.

Về trang phục đối với cán bộ, chiến sĩ công an dự Lễ tang cũng quy định Thông tư này quy định như sau :

- Dự Lễ tang cấp Nhà nước, mặc lễ phục Công an nhân dân (theo mùa), có đội mũ;

- Các trường hợp còn lại, mặc trang phục Công an nhân dân (theo mùa), có đội mũ.

Về băng tang: Chỉ các thành viên Ban Lễ tang Nhà nước và Ban tổ chức Lễ tang đeo băng tang đen (có chiều rộng 07cm) trên cánh tay trái.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 15/2013/TT-BCA.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

301

Văn bản liên quan