Trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định pháp luật

Trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định pháp luật
Nguyễn Trinh

Việc trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm giam chỉ được thực hiện khi có lệnh trích xuất của người có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015.

 

1. Các trường hợp trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, việc trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm giam đựợc thực hiện trong các trường hợp sau:

  • Để phục vụ cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án;
  • Đưa đi khám bệnh, chữa bệnh, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần;
  • Gặp thân nhân, người bào chữa hoặc người đại diện hợp pháp để thực hiện một số quyền, nghĩa vụ do luật định;
  • Người nước ngoài bị tạm giữ, tạm giam tiếp xúc lãnh sự hoặc tiếp xúc với các tổ chức nhân đạo theo quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo sự thỏa thuận giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nước có người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc vì lý do đối ngoại đối với từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp Giám thị trại tạm giam, Trưởng nhà tạm giữ, Trưởng buồng tạm giữ của đồn biên phòng trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm giam đi khám bệnh, chữa bệnh thì phải thông báo ngay cho cơ quan đang thụ lý vụ án và Viện kiểm sát có thẩm quyền.

2. Nội dung lệnh trích xuất

Lệnh trích xuất phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  • Cơ quan, họ tên, chức vụ, cấp bậc người ra lệnh;
  • Họ tên, năm sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hành vi vi phạm pháp luật, ngày bị tạm giữ, ngày bị tạm giam của người được trích xuất;
  • Mục đích và thời hạn trích xuất;
  • Họ tên, chức vụ, cấp bậc, cơ quan của người làm nhiệm vụ áp giải người được trích xuất hoặc cơ quan làm nhiệm vụ áp giải;
  • Họ tên, chức vụ, cấp bậc (nếu có) của người nhận trích xuất của cơ quan có thẩm quyền ra lệnh trích xuất;
  • Ngày, tháng, năm ra lệnh; chữ ký của người ra lệnh và đóng dấu.

Kinh phí bảo đảm việc áp giải và chế độ ăn đối với người được trích xuất được hướng dẫn bởi Điều 9 Nghị định 120/2017/NĐ-CP.

Đây là nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015.

Gởi câu hỏi

1,891

Văn bản liên quan